Sem vstupte, jestliže se chcete zdokonalit v informatice.

Zadání práce v MS Excel

tvorba krátkého filmu

Pravidla pro formátování seminární práce na GFPVM, dotazy a odpovědi.

Odevzdání seminární práce v elektronické podobě v různých úrovních rozpracovanosti.