Sem vstupte, jestliže se chcete zdokonalit v němčině.

Tento kurz seznamuje s některými základními gramatickými jevy.